Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

G2 Dozór

Dozór - dedykowany jest dla osób na stanowiskach kierowniczych nadzorujących pracę innych, dla pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  oraz dla właścicieli firm.

Z uprawnieniami D zakresie kontrolno-pomiarowym, można dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań.

Szkolenia energetyczne  prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy.  

Jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs na uprawnienia energetyczne na terenie całego kraju w 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia chęci przystąpienia do szkolenia.

Egzamin odbywa się w formie ustnej przed komisją kwalifikacyjną.

 

Pobierz materiały


Terminy szkoleń

Terminy egzaminów G1,G2,G3 Eksploatacja, Dozór. Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez prezesa URE.

Miejsce szkoleniaTerminKontakt 

Katowice

 

 • 03.10.2019
 • 08.10.2019
 • 17.10.2019
 • 31.10.2019
32 271 35 64

Warszawa

 

 • 02.10.2019
 • 11.10.2019
 • 16.10.2019
 • 26.10.2019
22 354 62 68        

Zabrze

 

 • 03.10.2019
 • 08.10.2019
 • 22.10.2019
 • 31.10.2019

32 271 35 64

Gdynia

 

 • 10.10.2019
 • 18.10.2019
 • 24.10.2019
 • 30.10.2019

58 526 15 62

Kraków

 

 • 07.10.2019
 • 15.10.2019
 • 23.10.2019
 • 29.10.2019

12 311 06 11

Łódź

 

 • 03.10.2019
 • 07.10.2019
 • 18.10.2019
 • 28.10.2019

42 942 05 09

Poznań

 • 04.10.2019
 • 11.10.2019
 • 17.10.2019
 • 30.10.2019

61 666 13 63

Wrocław 

 • 09.10.2019
 • 16.10.2019
 • 22.10.2019
 • 30.10.2019

71 712 83 04

Opole

 • 01.10.2019
 • 08.10.2019
 • 16.10.2019
 • 23.10.2019

77 707 08 34

Białystok

 • 02.10.2019
 • 10.10.2019
 • 15.10.2019
 • 22.10.2019

85 674 97 31

Płock

 • 04.10.2019
 • 11.10.2019
 • 21.10.2019
 • 28.10.2019

24 337 60 39

Toruń

 • 03.10.2019
 • 09.10.2019
 • 16.10.2019
 • 29.10.2019

56 649 50 42

Częstochowa

 • 01.10.2019
 • 07.10.2019
 • 18.10.2019
 • 25.10.2019

34 341 01 54

Olsztyn

 • 07.10.2019
 • 14.10.2019
 • 22.10.2019
 • 29.10.2019

89 722 81 08

Bielsko-Biała

 • 03.10.2019
 • 08.10.2019
 • 15.10.2019
 • 31.10.2019

33 486 69 04

Lublin

 • 04.10.2019
 • 09.10.2019
 • 16.10.2019
 • 24.10.2019

81 440 50 31

Szczecin

 • 02.10.2019
 • 08.10.2019
 • 17.10.2019
 • 30.10.2019

601 900 900

Rzeszów

 • 01.10.2019
 • 10.10.2019
 • 19.10.2019
 • 28.10.2019

601 900 900

Zielona Góra

 • 09.10.2019
 • 16.10.2019
 • 21.10.2019
 • 31.10.2019

601 900 900

Kielce

 • 02.10.2019
 • 10.10.2019
 • 13.10.2019
 • 23.10.2019

601 900 900

W razie pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu 601-900-900 .

Formularz zgłoszeniowy

 
Filmy Szkoleniowe
Terminy szkoleń