×

Szanowni klienci, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, że przeprowadzamy zajęcia ON-LINE z zakresu uprawnień SEP (G1, G2 i G3) oraz F-GAZÓW. Zapraszamy do zapisów!

Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

Pomiary elektryczne w praktyce

 

Koszt: 850 zł

Celem szkolenia jest nabycie  wiedzy i praktyki w zakresie posługiwania się przyrządami przy pomocy których przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej, stwierdza jej stan i na tej podstawie sporządzić protokoły z pomiarów oraz sprawozdania. Warsztaty  obejmują nabycie wiedzy praktycznej w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej do 1kV.

 

Zapewniamy szkolenie pod nadzorem i z pomocą osoby prowadzącej.


Szkolenie z wykorzystaniem  przyrządów i zestawów  w zespołach trzy osobowych na stanowiskach pozwalających nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów ich analizy oraz sporządzania na podstawie wykonanych pomiarów protokołów i sprawozdań.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań.

 

W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone szkolenia z wykonywania następujących pomiarów instalacji elektrycznej w oparciu o n/w przyrządy firmy Sonel:

  • Stanowisko pierwsze – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1 przyrząd MPI-540 stanowisko do przeprowadzenia pełnego zakresu pomiarów instalacji elektrycznej plus pomiar natężenia oświetlenia oraz analiza parametrów sieci – podstawowa diagnostyka  jakości zasilania.
  • Stanowisko drugie – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1, przyrządy  MZC-304 pomiar impedancji pętli zwarcia, MIC-2510 pomiar rezystancji izolacji, adapter AutoISO-2500 do pomiaru automatycznego rezystancji izolacji.
  • Stanowisko trzecie – tablica demonstracyjna DB-1, przyrządy MRU-200 pozwala na pomiar rezystancji uziemień, impedancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, MRP-201 pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych, adapter TWR-1J pomiar wyłączników  RCD niepodłączonych do sieci, adapter WS-01z przyciskiem wyzwalającym pomiar do gniazd elektrycznych.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań w oparciu o w/w przyrządy.

 

Szkolenie pozwoli na zdobycie doświadczenia w wykonywaniu pomiarów, analizy wyników oraz sporządzeniu protokołów i sprawozdań. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu uczestnik szkolenia samodzielnie będzie potrafił przeprowadzić pomiary elektryczne instalacji elektrycznej do 1kV oraz sporządzić sprawozdania i protokoły z wykonanych pomiarów.

 

Instalacje elektryczne ich wykonanie oraz późniejsza eksploatacja niosą z sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwierząt oraz osób które mogą znaleźć się w zakresie ich oddziaływania. Ażeby zapobiec negatywnym skutkom związanym z sytuacjami jakie mogą wystąpić w czasie ich uruchamiania oraz dalszego użytkowania zostały stworzone normy oraz wymagania które takie instalacje muszą spełnić.

 

Normy jako wytyczne określające zasady i warunki  oraz rozporządzenia ministra ogłoszone w dzienniku ustaw  zawierające w oparciu o normy  wymagania jakie muszą zostać spełnione  przez eksploatowane instalacje oraz ich przestrzeganie i stosowanie decydują o bezpieczeństwie.

 

Aby potwierdzić spełnienie przywołanych na wstępie norm i ustaw w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania instalacji elektrycznych wykonuje się szereg pomiarów instalacji elektrycznej mających na celu potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w normach i wytycznych wynikających z przyjętych do stosowania ustaw.   

 

Instalacje elektryczne oddawane do użytku oraz  eksploatowane muszą być zgodnie z ustawą poddane badaniu. Na podstawie  wykonanych  pomiarów i sporządzonych  protokołów i sprawozdań określa się  poprawność ich działania oraz dopuszczenia na ich podstawie do użytkowania.   Właściciele obiektów oraz osoby zarządzające w ich imieniu zobowiązane są do zlecenia w odpowiednich okresach przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia celem określenia na podstawie przeprowadzonych pomiarów czy dana instalacja spełnienia wymagania i zostaje na kolejny okres dopuszczona do użytkowania.

 

 

Formularz kontaktowy