Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Lutowanie twarde metodą 918 TÜV

Lutowanie twarde metodą 918 TÜV
Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Do jakiej temperatury podgrzewamy materiał lutowany?

 • A. Do temperatury 450 °C
 • B. Do temperatury topnienia materiału lutowanego
 • C. Do temperatury topnienia lutu
odpowiedź

2. Co rozumie się pod pojęciem szczelina lutownicza?

 • A. Odległość między łączonymi powierzchniami
 • B. Odległość między lutem a miejscem lutowania
 • C. Odległość między lutem a palnikiem
odpowiedź

3. Gdzie nie wolno stawiać butli gazowych?

 • A. W pomieszczeniach pracy
 • B. Na wolnej przestrzeni
 • C. Obok ognisk i grzejników
odpowiedź

4. Czym różni się lutowanie od spawania?

 • A. Nie ma różnicy, oba procesy są termiczne i wypełniają szczelinę
 • B. Lutowanie odbywa się z materiałem dodatkowym, którego temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia materiału łączonego
 • C. Lutowanie przebiega w wyższej temperaturze niż spawanie
odpowiedź

5. Gdzie są podane wytyczne dotyczące egzaminów lutowacza?

 • A. W normie EN ISO 13585
 • B. W przepisach BHP
 • C. W przepisach TRD 100
odpowiedź

6. Jakiego materiału nie wolno stosować do łaczenia węży acetylenowych?

 • A. Rurki stalowej
 • B. Rurki miedzialnej
 • C. Rurki plastikowej
odpowiedź

7. Czy wszystkie materiały są lutowane?

 • A. Nie, tylko metale
 • B. Tak, wszystkie oprócz tworzyw sztucznych
 • C. Nie, tylko materiały niemetaliczne
odpowiedź

8. Dlaczego należy wyczyścić rury i złączki przed lutowaniem?

 • A. Aby nie zabrudzić rąk i ubrania roboczego
 • B. Ponieważ czyste materiały łatwiej połaczyć
 • C. Ponieważ brud i tlenki utrudniają zwilżalność lutu
odpowiedź

9. Jakie gaśnice stosuje się przy gaszeniu urządzeń będących pod napięciem elektrycznym?

 • A. Śniegowe i proszkowe
 • B. Wodne i tetrowe
 • C. Można skutecznie zastosować każdy typ gaśnicy
odpowiedź

10. Jakim kolorem malowane są butle tlenowe?

 • A. Niebieskim
 • B. Żółtym
 • C. Czerwonym
odpowiedź

11. Jakiego płomienia powinno się używać w lutowaniu twardym?

 • A. z nadmiarem acetylenowym
 • B. płomienia normalnego
 • C. wg zaleceń producenta drutu
odpowiedź

12. Co rozumie się przez temepraturę pracy lutu?

 • A. Temperatura przy której lut się topi
 • B. Wymagana temperatura dla płomienia
 • C. Najniższą temperaturępowierzchni lutowanego miejsca, w którym następuje zwilżalność lutu
odpowiedź

13. Jak można uzyć butli acetylenowej, jeżeli nie może być używana w pozycji stojącej?

 • A. Położyć płasko na podłożu
 • B. Jak najwyżej, lecz należy zabezpieczyć klinami
 • C. Położyć skośnie, min. 40 cm od podłoża
odpowiedź

14. W jakim celu uzywa się topnika przy lutowaniu?

 • A. Do czyszczenia powierzchni lutowanej
 • B. Do usunięcia tlenków metalu i podwyższenia zwilżalności lutu
 • C. Do przyśpieszenia procesu lutowania
odpowiedź

15. [28-Dlaczego musimy zdeformowane rury i złączki koniecznie kalibrować?

 • A. Aby dospasować je do siebie
 • B. Ponieważ są większe opory przepływu
 • C. Aby uzyskać dozwolone szczeliny lutownicze
odpowiedź

16. Jak duża jest minimalna głębokośćkielicha rury z Cu przy lutowaniu twardym?

 • A. Trzykrotna grubośćścianki, minimum 5mm
 • B. Odpowiednio do średnicy rury
 • C. 10-15 mm
odpowiedź

17. Jaka jest temperatura podziału na lutowanie miękkie i lutowanie twarde?

 • A. 300 °C
 • B. 450 °C
 • C. 650 °C
odpowiedź

18. Podaj numer metody lutowania twardego rezystancyjnego:

 • A. 135
 • B. 918
 • C. 15
odpowiedź

19. Co rozumie się pod pojęciem lutowania szczelinowego (kapilarnego)?

 • A. Lutowanie nierównych powierzchni
 • B. Lutowanie przylegających powierzchni
 • C. Lutowanie ze szczeliną na lutowinę
odpowiedź

20. Dla czego czas lutowania jest ograniczony?

 • A. Aby uniknąć zmian właściwości stopu lutowniczego
 • B. Żeby zbutecznie nie podrażać procesu lutowania
 • C. Aby nie nadtopić materiału lutowanego
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 531 333 663
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ