Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP
Szkolenia

Szkolenia
F-gazy
Zobacz szczegóły

G1

G1 Kursy elektryczne
Zobacz szczegóły

G2

G2 Kursy energetyczne
Zobacz szczegóły

G3

G3 Kursy gazowe
Zobacz szczegóły

Kursy w 48h

Kursy w 48h w Twojej firmie
Zobacz szczegóły

Kursy i uprawnienia SEP w nowoczesnej sali multimedialnej przygotowanej do szkoleń online.

Jedyni w Polsce dysponujemy nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie kursów on-line. Podczas naszych kursów SEP przez Internet, kursant bierzemy aktywny udział w wykładzie. Przy wykorzystaniu nowoczesnej sali multimedialnej, wyposażonej w profesjonalne kamery, oświetlenie oraz nagłośnienie, uczestnicy odnoszą wrażenie jakby byli udział w tradycyjnym szkoleniu. Dzięki temu zdobywają niezbędną wiedzę, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy preferują innowacyjne podejście do szkoleń i nie mogą fizycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. Taka forma prowadzenia kursów pozwala na interakcję z wykładowcą na żywo, daje możliwość zadawania pytań i bieżącego rozwiązywania problematycznych kwestii. Posiadamy bogatą ofertę kursów i szkoleń, które odbywają się on-line.

 

Uprawnienia SEP to kwalifikacje przyznawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu SEP i zdaniu egzaminu mogą pracować przy urządzeniach elektrycznych.
Aby uzyskać uprawnienia SEP trzeba wziąć udział w kursie SEP, a następnie zdać egzamin ustny. W kursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada chociaż podstawowe wykształcenie. Uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat, potem należy je odnowić. Zdobycie takich uprawnień pomoże w znalezieniu lepszej pracy w zawodzie, a także poszerzeniu swojej wiedzy z dziedziny np. nowych rozwiązań technicznych, którą można wykorzystać w różnych branżach. Uprawnienia SEP umożliwią pracę przy eksploatacji lub dozorze maszyn. Szkolenie SEP przyda się m.in. przedstawicielom takich zawodów jak elektryk, serwisant, monter, instalator oraz wszystkim osobom, które w codziennej pracy obsługują urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego. Na kurs mogą się też zapisać przedstawiciele innych grup zawodowych oraz osoby, które są dopiero na początku swojej drogi zawodowej. Uprawnienia SEP dzielą się na różne grupy, w zależności od ich konkretnej tematyki. Wyróżniamy np. kursy SEP elektryczne, energetyczne czy gazowe. Uprawnienia można zdobyć zarówno w zakresie dozoru (oznaczone jako D), czyli kierowania osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także sprawowania nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a także w zakresie eksploatacji (oznaczone symbolem E), co obejmuje obsługę, konserwację, remont, montaż oraz kontrolę czy pomiar.

 

Kursy SEP:
Kursy i uprawnienia elektryczne - Eksploatacja
Kursy i uprawnienia elektryczne - Dozór

Kursy i uprawnienia energetyczne - Eksploatacja
Kursy i uprawnienia energetyczne - Dozór

Kursy i uprawnienia gazowe - Eksploatacja
Kursy i uprawnienia gazowe - Dozór


Kursy SEP elektryczne

To kursy, które są przeznaczone przede wszystkim dla osób zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji czy sieci elektroenergetycznych. Chodzi tutaj nie tylko o ich obsługę, ale też np. konserwację, montaż czy kontrolę i pomiar. Kurs sepowski obejmuje m.in. takie urządzenia jak oświetlenie uliczne, sieci trakcyjne, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV, zespoły prądotwórcze, urządzenia elektrotermiczne czy urządzenia do elektrolizy. Uprawnienia elektryczne SEP przydadzą się wszystkim osobom, które pracują np. przy sieciach przemysłowych, budowalnych czy silnikach elektrycznych, a także zajmują się przeglądem, konserwacją czy naprawą urządzeń, maszyn czy instalacji, a także np. projektowaniem i tworzeniem elektronicznych podzespołów. Ze względu ma dużą różnorodność kursu i wszechstronność zdobytej wiedzy, kursy elektryczne są obecnie najpopularniejsze ze wszystkich kursów SEP, gdyż zdobyte uprawnienia przydadzą się w każdym zakładzie produkcyjnym, w przemyśle czy budowlance.

Kursy SEP energetyczne

Do tej grupy kursów zaliczamy przede wszystkim energetykę i sieci cieplne. Chodzi tutaj o wszelkie urządzenia, które wytwarzają, przesyłają lub zużywają ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, takie jak np. piece przemysłowe, turbiny parowe i wodne, wymienniki ciepła, sprężarki, sieci i instalacje cieplne, kotły parowe, pompy, dmuchawy, a także wentylatory, klimatyzacje czy urządzenia chłodnicze. Osoby, która posiadają energetyczne uprawnienia SEP łatwo znajdą pracę w takich zawodach jak monter czy konserwator urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specjalista ds. instalacji ciepłowniczych, energetycznych czy trakcyjnych oraz np. operator maszyn. Osoby z uprawnienia sepowskimi są coraz częściej poszukiwane przez pracodawców.

Kursy SEP gazowe, F Gazy Uprawnienia

Uprawnienia gazowe to uprawnienia w zakresie urządzeń gazowych, takich jak np. turbiny gazowe, urządzenia i instalacje gazowe, sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej, urządzenia do magazynowania paliw gazowych, urządzenia do produkcji paliw gazowych, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, generatory gazu czy urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa. Kursy SEP gazowe to także szkolenie z ochrony przeciwporażeniowej, prawa energetycznego czy zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji gazowych. Osoba po kursie gazowym posiada też wiedzę m.in. z przetwarzania, rozkładania i uzdatniania paliw gazowych, przeróbki gazu ziemnego czy oczyszczania gazu. Uprawnienia przydadzą się więc w obsłudze urządzeń do magazynowania paliw gazowych, aparatury kontrolno-pomiarowej czy przemysłowych odbiorników paliw gazowych.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ