Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, kursy sepowskie ‑ Elektryczne i Energetyczne

Cena kursów
Cena:

530 zł/brutto

Czas szkolenia
Czas szkolenia:

5 godzin

Zapisz się na kurs

Uprawnienia SEP to kwalifikacje elektroenergetyczne (uprawnienia elektryczne), dzięki którym można pracować przy urządzeniach elektrycznych. SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które przyznaje uprawnienia, a także zrzesza inżynierów i techników z branży, jak również osoby, które dopiero kształcą się w celu uzyskania niezbędnych umiejętności.

Uprawnienia energetyczne - Uprawnienia G1

Uprawnienia SEP możemy podzielić na różne grupy. Uprawnienia G1 to przede wszystkim eksploatacja lub dozór urządzeń elektrycznych, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających. G2 to energetyka i sieci cieplne. G3 z kolei to uprawnienia w zakresie urządzeń gazowych. Osoba, która posiada uprawnienia SEP może dokonywać np. obsługi, montażu jak i konserwacji, naprawy czy zabezpieczeń urządzeń elektrycznych, energetycznych lub gazowych. Uprawnienia SEP mogą się przydać w wielu różnych sytuacjach. Posiadanie uprawnień SEP to często niezbędny wymóg w procesie rekrutacji. Pozyskanie tych uprawnień ułatwi więc znalezienie lepszej pracy. Sam kurs SEP pomoże też dokształcić się w zakresie nowych rozwiązań technicznych czy nowych technologii i tym samym zdobyć wiedzę, którą można wykorzystać w wielu zawodach. Uprawnienia SEP przydadzą się m.in. w zawodzie elektryka, w przemyśle motoryzacyjnym, branży przemysłowej i budowlanej, na produkcji czy przy projektowaniu i tworzeniu elektronicznych podzespołów. Wiedza z zakresu elektryki przyda się też w życiu codziennym. Uprawnienia SEP należy rozważyć zarówno będąc elektrykiem, jak i osobą, która dopiero chce rozpocząć pracę w tym zawodzie. Zapisz się już dziś u zdobądź uprawnienia energetyczne z kursyzawodowe.pl

 

MZC-304.jpg

Jak zdobyć uprawnienia SEP - uprawnienia elektryczne - Uprawnienia G1?

Uzyskać uprawnienia SEP (uprawnienia energetyczne- Uprawnienia G1) nie jest trudno. O uprawnienia SEP (stowarzyszenie elektryków polskich) może się ubiegać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada przynajmniej podstawowe wykształcenie. Aby zdobyć uprawnienia SEP należy ukończyć specjalistyczny kurs, a następnie zdać egzamin państwowy. Cały kurs trwa zazwyczaj kilka godzin i można go odbyć zdalnie. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Świadectwa potwierdzające zdobyte uprawnienia są wydawane w ciągu dwóch tygodniu od daty ogłoszenia wyników. Uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat, potem należy je odnowić. Szkolenia SEP umożliwiają uzyskanie zarówno uprawnień w zakresie eksploatacji typu E, jak i uprawnienia dozorowe typu D. Przed wyborem danego rodzaju szkolenia, warto zapoznać się z jego szczegółami i zastanowić się, jaka wiedza będzie najbardziej potrzebna na danym stanowisku.


G1 Kursy elektryczne

Szkolenie SEP jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • Zespoły prądotwórcze,
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
 • Sieci trakcyjnej,
 • Oświetlenia ulicznego.
 • Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 • Sieci elektroenergetycznych
 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone
 • Instalacje automatycznej regulacji

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP, pozwalających zajmować się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Dzięki nam uzyskasz uprawnienia energetyczne honorowane w całej Unii Europejskiej. Z nami zdobędziesz Uprawnienia G1 - albo zwrot poniesionych kosztów!

Wybierz poziom kursu:


G2 Kursy energetyczne - Uprawnienia SEP

Szkolenie SEP jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
 • Sieci i instalacje cieplne,
 • Wymienniki ciepła,
 • Piece przemysłowe,
 • Turbiny parowe i wodne,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, 
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, 
 • Sprężarki.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:


G3 Kursy gazowe - Uprawnienia SEP

Szkolenie SEP dające uprawnienia gazowe jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń sieci gazowych wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe rozdzielcze m.in:

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe przesyłowe do 0,5 MP i powyżej
 • Urządzenia i instalacje gazowe
 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Turbiny gazowe
 • Urządzenia przeróbki gazu ziemnego
 • Instalacje sprężonego powietrza
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Wybierz poziom kursu:

Uprawnienia SEP grup G1, G2 i G3

Zdobycie online uprawnień SEPowskich otworzy dla Ciebie zupełnie nowe drzwi do dalszej kariery. W każdej branży czy to przemysłowej, budowlanej czy też pokrewnych, posiadanie uprawnień SEPowskich daje większe możliwości w zakresie zdobycia awansu, uzyskania gratyfikacji finansowej czy po prostu łatwiejszej zmiany pracy na lepszą.

Organizujemy profesjonalne kursy oraz szkolenia, dzięki którym możesz zdobyć interesujące Cię uprawnienia. Mogą to być uprawnienia z grupy elektrycznej, energetycznej i gazowej. Uprawnienia można zdobyć zarówno w zakresie dozoru (D) oraz eksploatacji (E). Sprawdź co oferujemy.
330387736_5676776759116799_8548216213338302694_n.png

Szkolenia SEPowskie - Online Uprawnienia SEP

Szkolenia SEPowskie organizowane są przez naszą jednostkę w oparciu o wiedzę naszych wykładowców i ich doświadczenie. Każdy kurs odbywa się trybie stacjonarnym, przed nim otrzymujecie niezbędne podręcznik, które nie tylko pozwolą przygotować się do egzaminu, ale również utrwalić wiedzę i w razie potrzeby zasięgnąć później niezbędnych informacji.

Szkolenia SEPowskie zakończone są zawsze egzaminem, który zdawany jest przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu i podjęcie decyzji odnośnie jego zaliczenia lub też nie. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień z grup:

 • G1 – uprawnień z grupy elektrycznej,
 • G2 – uprawnień z grupy energetycznej i ciepłowniczej,
 • G3 – uprawnień z grupy gazowej.

Szkolenia SEPowskie pozwolą Ci uzyskać uprawnienia zarówno typu „E” dotyczące eksploatacji jak i typu „D” czyli uprawnienia dozorowe.

Szkolenie kończy egzamin SEP, którego zdanie nadaje uprawnienia SEP i umożliwią Ci pracę przy eksploatacji lub dozorze maszyn i sieci związanych z grupą uprawnień, które zdobyłeś.


Uprawnienia elektryczne SEP

Grupa uprawnień SEP G1 dotyczy uprawnień elektrycznych. Obejmują one pracę przy dozorze lub eksploatacji:

 • sieci elektrycznych, w tym sieci przemysłowych oraz budowlanych,
 • urządzeń i maszyn elektrycznych, w tym przeglądów oraz montażu,
 • konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, w tym instalacji maszynowych, budowlanych i innych,
 • pracy przy silnikach elektrycznych.

Uprawnienia elektryczne to najbardziej popularna grupa uprawnień, które można zdobyć. Osoby posiadające uprawnienia G1 typu „E” lub „D” mogą liczyć na pracę w niemalże każdym zakładzie produkcyjnym, przemysłowym czy też w firmie budowlanej. Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z pracą przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, wówczas uprawnienia te będą dla Ciebie niezbędne.

Uprawnienia elektryczne możesz zdobyć po tym jak odbędziesz kurs, który organizowany jest przez naszą jednostkę, a następnie uzyskasz pozytywny wynik na egzaminie, który zdasz przed komisją złożoną przez członków URE.

Kurs odbywa się przy udziale odpowiednio przeszkolonej oraz przygotowanej kadry pedagogicznej, która przygotuje Cię nie tylko do zdania egzaminu ale przede wszystkim do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

Sprawdź co oferujemy dla osób takich jak Ty, które chcą zdobyć uprawnienia elektryczne. Z pewnością znajdziesz w naszej ofercie rozwiązania, które będą dla Ciebie w pełni korzystne.


Kursy i uprawnienia energetyczne SEP

Uprawnienia z grupy G2, zwane uprawnieniami SEP - energetyczne i ciepłownicze. Jest to grupa uprawnień, która umożliwi Ci uzyskanie kompetencji do pracy przy:

 • instalacjach energetycznych,
 • instalacjach trakcyjnych,
 • urządzeniach i maszynach energetycznych,
 • instalacjach ciepłowniczych,
 • urządzeniach i maszynach ciepłowniczych,
 • instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • sieci energetycznych wytwarzających

Uzyskanie tych uprawnień wymaga odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu przed komisją powołaną przez prezesa URE. Kursy SEP energetyczne organizowane są przez nas przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry, która na podstawie zdobytych kwalifikacji przygotuje Cię zarówno do zdania egzaminu jak i późniejszej pracy. Wiele zakładów pracy poszukuje osób, które posiadają uprawnienia typu G2.

Wiele osób pyta czy zdobyte online uprawnienia SEP są uznawane - śpieszymy z odpowiedzią, że tak. Pamiętajmy jednak, że uprawnienia SEP należy poprzedzić również kursem online, oraz należy zdać egzamin SEP online.


Specjalistyczne kursy i szkolenia SEP

Organizowane przez nas, specjalistyczne kursy SEP umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy do pracy przy specjalistycznych sieciach oraz urządzeniach. Osoby z uprawnieniami SEP są bardzo wartościowe dla firm poszukujących pracowników. Sprawdź co oferujemy i jakie nasza jednostka daje Ci możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia SEP. Już dziś zainwestuj w siebie zdaj egzamin SEP.

Szkolenia prowadzimy terenie całego kraju. Możesz również zdobyć online uprawnienia SEP.

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 531 333 663
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ