Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Szkolenia SEP Wrocław

 
Adres szkoleniaKontakt

50-083 Wrocław
plac Konstytucji 3 Maja 23

 

tel. 71 712 83 04
tel.kom. 601 900 900
e-mail: sep@kursyzawodowe.pl

SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ


Wśród zadań instytucji, jaką jest Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich (w skrócie SEP), znajduje się m.in. wydawanie uprawnień SEP, w tym uprawnień: elektrycznych, gazowych, a także ciepłowniczych. Uprawienia SEP to uprawnienia, które zostały nadane przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich. Ich podstawową zaletą jest uzyskanie koniecznych uprawnień do wykonywania zawodów oraz prac w ścisły sposób powiązanych z gazownictwem, elektryką oraz ciepłownictwem. Takie uprawnienia będą potrzebne przykładowo, jeżeli chcemy zajmować się wykonywaniem pracy przy gazach florowych.  Dodatkową zaletą uprawnień SEP będzie wzbogacenie umiejętności zawodowych oraz dodatkowy wpis w CV oraz możliwe, że również duży plus przy rekrutacji do pracy na określone, specjalistyczne stanowiska.

 

Szkolenia we Wrocławiu - co i jak?

Szkolenia SEP we Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach są prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialne oraz warsztaty praktyczne. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzą instruktorzy posiadający doświadczenie w tej dziedzinie. Szkolenia SEP we Wrocławiu są polecane szczególnie dla mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz wszystkich zainteresowanych pracami serwisowymi, dozorowymi lub montażowymi w branżach takich jak m.in. budownictwo, mechanika maszyn, przemysł, elektryka, gazownictwo, ciepłownictwo. Takie szkolenia przydadzą się osobom starającym się o pracę na specjalistycznych stanowiskach - przykładowo - nadzorca budowlany, elektryk czy mechanik.

Uprawnienia gazowe Wrocław

Uzyskanie uprawnień gazowych może zwiększyć szansę na pracę w wyuczonym zawodzie. Obecnie szczególnie w cenie są polecane uprawnienia gazowe G3, które są konieczne w przypadku osób myślących o pracy przy montażu sieci gazowych. Dodatkowo uprawnienia gazowe G3 dają możliwość wykonywania prac powiązanych z serwisem sieci gazowych oraz dozorem zarówno nad urządzeniami gazowymi, jak i nad samymi pracami z związanymi z gazownictwem. Reasumując uprawnienia gazowe G3 będą potrzebne w przypadku pracy z gazami, które występują pod ciśnieniem. Praktycy prowadzący szkolenie z tego zakresu posiadają doświadczenie w dziedzinie działania, dozoru oraz eksploatacji instalacji gazowych i urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą konserwacji oraz odpowiedniej obsługi sieci gazowych i zwiększą swoje szanse na rynku pracy. 

 

Uprawnienia energetyczne Wrocław

Zdobycie uprawnień cieplnych, zwanych inaczej energetycznymi będzie szczególnie korzystne oraz wartościowe w przypadku osób zainteresowanych pracą powiązaną z  eksploatacją oraz dozorem różnego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o sieci oraz urządzenia, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają bądź zużywają energię cieplną, ale nie tylko. Szkolenie w tym zakresie jest polecane wykonującym zawody związane z branżą ciepłowniczą - monterom, instalatorom, pracownikom kotłowni oraz serwisantom urządzeń energetycznych. Elektroenergetyka to dziedzina, w której specjalizują się prowadzący szkolenie z tego zakresu. Kursanci zyskają na szkoleniu nie tylko wiedzę, ale też większe możliwości.  

 

Egzamin SEP Wrocław

Zdobycie uprawnień SEP wiąże się z egzaminem. Kwestie z tym związane reguluje odpowiednie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenia z zakresu różnego rodzaju uprawnień SEP przygotowują kandydatów do egzaminu. Pozytywne zaliczenie egzaminu przyczynia się do wydania przez komisję kwalifikacyjną danej osobie świadectwa potwierdzającego nabycie uprawnień SEP. Świadectwo jest uznawane w krajach Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
490 zł
440
ZAPISZ SIĘ