×

Szanowni klienci, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, że przeprowadzamy zajęcia ON-LINE z zakresu uprawnień SEP (G1, G2 i G3) oraz F-GAZÓW. Zapraszamy do zapisów!

Kursy Zawodowe - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

Szkolenia SEP Wrocław

 
Adres szkoleniaKontakt

50-083 Wrocław
plac Konstytucji 3 Maja 23

 

tel. 71 712 83 04
tel.kom. 601 900 900
e-mail: sep@kursyzawodowe.pl

SPRAWDŹ TERMINY SZKOLEŃ


Wśród zadań instytucji, jaką jest Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich (w skrócie SEP), znajduje się m.in. wydawanie uprawnień SEP, w tym uprawnień: elektrycznych, gazowych, a także ciepłowniczych. Uprawienia SEP to uprawnienia, które zostały nadane przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich. Ich podstawową zaletą jest uzyskanie koniecznych uprawnień do wykonywania zawodów oraz prac w ścisły sposób powiązanych z gazownictwem, elektryką oraz ciepłownictwem. Takie uprawnienia będą potrzebne przykładowo, jeżeli chcemy zajmować się wykonywaniem pracy przy gazach florowych.  Dodatkową zaletą uprawnień SEP będzie wzbogacenie umiejętności zawodowych oraz dodatkowy wpis w CV oraz możliwe, że również duży plus przy rekrutacji do pracy na określone, specjalistyczne stanowiska.

 

Szkolenia we Wrocławiu - co i jak?

Szkolenia SEP we Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach są prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialne oraz warsztaty praktyczne. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzą instruktorzy posiadający doświadczenie w tej dziedzinie. Szkolenia SEP we Wrocławiu są polecane szczególnie dla mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz wszystkich zainteresowanych pracami serwisowymi, dozorowymi lub montażowymi w branżach takich jak m.in. budownictwo, mechanika maszyn, przemysł, elektryka, gazownictwo, ciepłownictwo. Takie szkolenia przydadzą się osobom starającym się o pracę na specjalistycznych stanowiskach - przykładowo - nadzorca budowlany, elektryk czy mechanik.

Uprawnienia gazowe Wrocław

Uzyskanie uprawnień gazowych może zwiększyć szansę na pracę w wyuczonym zawodzie. Obecnie szczególnie w cenie są polecane uprawnienia gazowe G3, które są konieczne w przypadku osób myślących o pracy przy montażu sieci gazowych. Dodatkowo uprawnienia gazowe G3 dają możliwość wykonywania prac powiązanych z serwisem sieci gazowych oraz dozorem zarówno nad urządzeniami gazowymi, jak i nad samymi pracami z związanymi z gazownictwem. Reasumując uprawnienia gazowe G3 będą potrzebne w przypadku pracy z gazami, które występują pod ciśnieniem. Praktycy prowadzący szkolenie z tego zakresu posiadają doświadczenie w dziedzinie działania, dozoru oraz eksploatacji instalacji gazowych i urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą konserwacji oraz odpowiedniej obsługi sieci gazowych i zwiększą swoje szanse na rynku pracy. 

 

Uprawnienia energetyczne Wrocław

Zdobycie uprawnień cieplnych, zwanych inaczej energetycznymi będzie szczególnie korzystne oraz wartościowe w przypadku osób zainteresowanych pracą powiązaną z  eksploatacją oraz dozorem różnego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o sieci oraz urządzenia, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają bądź zużywają energię cieplną, ale nie tylko. Szkolenie w tym zakresie jest polecane wykonującym zawody związane z branżą ciepłowniczą - monterom, instalatorom, pracownikom kotłowni oraz serwisantom urządzeń energetycznych. Elektroenergetyka to dziedzina, w której specjalizują się prowadzący szkolenie z tego zakresu. Kursanci zyskają na szkoleniu nie tylko wiedzę, ale też większe możliwości.  

 

Egzamin SEP Wrocław

Zdobycie uprawnień SEP wiąże się z egzaminem. Kwestie z tym związane reguluje odpowiednie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenia z zakresu różnego rodzaju uprawnień SEP przygotowują kandydatów do egzaminu. Pozytywne zaliczenie egzaminu przyczynia się do wydania przez komisję kwalifikacyjną danej osobie świadectwa potwierdzającego nabycie uprawnień SEP. Świadectwo jest uznawane w krajach Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.